Ayrımcılık, Rüşvet ve Tacizi Engelleme Politikası

Alpin Çorap’ta farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır. Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık, rüşvet ve/ veya taciz hoş görülemez.

Alpin Çorap bünyesinde ayrımcılık, rüşvet ve tacizi engelleyebilmek aşağıda şunları taahhüt eder;

  1. Tüm çalışanlar, işyeri olanakları ve işyeri yönetmeliklerinden eşit şekilde faydalanır. Adil olmayan, eşitlik ilkelerine dayanmayan ve etik olarak kabul edilemeyecek uygulamalardan kaçınılır.
  2. Din, dil, ırk, etnik ve sosyal kimlik, politik düşünce, cinsiyet, medeni durum, bedensel engel, maddi olanaklar, yaş, cinsel eğilim ya da herhangi bir birliğe üyelikten dolayı hiç kimseye ayrım yapılmaz.
  3. İş başvurusunda bulunan kişinin başvurusu haksız yere reddedilmez.
  4. Tüm çalışanlar, işe başlarken, eğitimlerde, terfi ve transferlerde, eşit şartlara sahiptir. Hiç kimse, daha az ücret, imkân ya da adil olmayan koşullar altında çalışmaya zorlanmaz.
  5. Firmamız personel politikası temel olarak; İşe alım, Ücret & Kazanç belirleme, Terfi ve İşten çıkarmalarda çalışanın sadece yetenekleri, tecrübeleri, becerileri ve iş performanslarını esas alır.
  6. Faaliyetlerini sürdürmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışmalarında ilgili yasalara uygun davranılır.
  7. Firma bünyesinde tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül verilemez, teklif edilemez veya faaliyetlerini sürdürebilmek için kendisine bir avantaj ya da çıkar sağlayacak konulardan uzak durulur.
  8. Rüşvetin kabul ve teklif edilmesi veya azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde ilgili duruma karışan personel ile derhal iş ilişkisi kesilir.
  9. Çalışanlar, bu politika yahut yürürlükte olan ilgili yasaların her türlü ihlalini üst yönetimin bir temsilcisine çekinmeden rapor edebilmesi için dilek şikâyet kutusu kullanılacak veya sözlü şikayetini insan kaynakları ile ya da üst yönetimle paylaşabilecektir.
  10. Karşı tarafa onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma eylemlerinin birinin ya da birkaçının gerçekleşmesi durumunda tacizi gerçekleştiren ya da teşebbüs eden kişinin iş ile ilişiği kesilir.