Çevre Politikası

Toplumsal sorumluluk, çevreye duyarlılık, bilinçli, kaliteli ve temiz üretim anlayışını kendisine görev edinen Alpin Çorap tüm bunları sağlayabilmek için;

 1. Yürürlükte bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili çevre mevzuatı kanunları ve yasalarına uymayı, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 2. Kuruluşun; yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil, kuruluşun amaç ve bağlamı ile uygunluğunun sağlanmasını
 3. Atık yönetimini yasal mevzuat ve uluslararası standartlara hizalanmış şekilde yürütmeyi,
 4. Çevresel standardı sürekli olarak geliştirmeyi,
 5. Çalışanlarının, tedarikçilerinin ve tüm diğer işbirlikçilerinin çevresel sorumluluk ve bilinç içinde çalışmalarını teşvik ederek sürekli eğitimler yapmayı,
 6. Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kullanımının azaltılmasını, her türlü atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümünün sağlanmasını,
 7. İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu konusunda çalışmalar yürütmek,
 8. Çevrenin korunması için sürdürülebilir kaynak kullanımını desteklemek, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak,
 9. Tesis içi atık yönetimi ile minimum atık oluşumu sağlamak, kirliliği kaynağında önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 10. Tesiste oluşan atıkları geri kazanıma göndermek,
 11. Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmeyi,
 12. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve buna ilişkin sürekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlayan, çevresel etkilerimizi çevre komşularımızla beraber kontrol altında tutarak çevre performansımızı geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.