Fırsat Eşitliği Politikamız

Sektöründe lider bir kuruluş olarak hizmet veren Alpin Çorap, ırk, dil, din, mezhep, siyasi görüş, eğitim, cinsiyet ve cinsel tercih ayrımı gözetilmeksizin bilgi, beceri, deneyim, yetkinlik ve performans odaklı bir anlayış benimsemesi ve kurum içi çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkarak şirket içerisinde adil bir ortam yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların benimseneceğini ve ayrım yapılmayacağını çalışanlarına, taşeronlarına, alt işverenlerine, ziyaretçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesini kendisine amaç edinmiştir. Bundan dolayı her türlü sosyal sorumlulukların ve davranış kurallarının yerine getirilmesinde Türk İş Yasalarına, Tüzük ve yönetmeliklerine bağlı kalacağımızı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye kararları çerçevesinde; 

 1. Her türlü yasal uyumlulukların, yasal düzenlemelerin uygulanmasını,
 2. Şirketimizde her türlü terfi ve işe alım konularında tüm personele eşit davranılacağı ve fırsat eşitliği sağlanacağı,
 3. Çalışanlarımızın özel arkadaş, eş-dost ve akrabası için ayrıcalıklı işlem yapılmayacağını,
 4. Yapılacak olan işin niteliğine göre uygun elemanların şirketin personel seçme ve yerleştirme standartlarına uygun olarak işe alınmasını ve işin sona ermesi durumunda, ilgili personelin İş Kanunu ve sözleşmeden doğan her türlü haklarının verilmek suretiyle işten ayrılmasını,
 5. Engelli çalışan oranının genel çalışan sayısına oranla minimum % 3 seviyesinde olacağını,
 6. Kadın çalışan oranının genel çalışan sayısına oranla minimum %51 seviyesinde olacağını,
 7. Kadın yönetici oranının genel yönetici sayısına oranla minimum % 25 seviyesinde olacağını,
 8. İç terfi sisteminin işletilebileceği uygulamalar geliştirmeyi,
 9. Her türlü ayrımcılığın önlenmesini; ırk, dil, din, mezhep, siyasi görüş, eğitim, cinsiyet ve cinsel tercihlerine göre ayrım yapılmayacağını,
 10. Mavi-Beyaz yaka ayrımı yapılmayacağını yemekhane & dinlenme alanlarından tüm çalışanların eşit şekilde faydalanabileceğini
 11. Tüm çalışanların eğitim ve gelişim imkanlarından eşit şekilde faydalanabileceği,
 12. Yasa ile belirlenen normal çalışma süreleri, fazla mesailer ve diğer konularda çalışan kişilerin cinsiyetlerine bakılmaksızın ve iş ayrımcılığı yapılmaksızın eşit işe, eşit ücret verileceğini,

Taahhüt ederiz.