İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sektöründe lider bir kuruluş olarak hizmet veren Alpin Çorap; çalışanlarına, taşeronlarına, ziyaretçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesini kendisine amaç edinmiştir. Bundan dolayı, çorap sektörünün faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konulardaki riskleri belirler ve bu riskleri mümkün olabilen en düşük seviyeye indirebilmek için hedeflerini TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında oluşturur. Kuruluşumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasa ve yönetmelikleri ile sürekli iyileştirmeler neticesinde iş kazalarını azaltmayı hedeflemektedir.

 1. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
 2. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, yeni yatırım ve mevcut operasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,
 3. Fabrikamıza ait işyeri bina ve eklentilerinde; çalışanlarımızın, alt işverenlerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, fabrikamızın belirlemiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallarına uymalarını sağlamayı, yürürlükte bulunan Ulusal İSG mevzuatlarına ve uluslararası İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 4. Fabrikamıza ait işyeri bina ve eklentilerinde; iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, ramak kala durumlarını etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 5. Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlayarak İSG hedeflerini belirlemeyi,
 6. Fabrikamızda sürekli risk analizleri yaparak, iş kazalarını oluşturabilecek riskleri en aza indirmeyi ve bu sayede tehlikeleri ortadan kaldırarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,
 7. Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
 8. Çalışanlarımız ve taşeronlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 9. Güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,
 10. Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı sağlamayı,
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı çalışanlarımıza, taşeronlarımıza, ziyaretçilerimize açık tutmayı,
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini dokümante ederek uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı,
 13. Başarılı bir İSG performansına ulaşmak için nicel hedefleri belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi,
 14. Teknolojik ve endüstriyel gelişimleri yakinen takip ederek oluşturduğumuz üretim ve kalite politikamızın, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını öncelikli tutarak gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.