Minimum Yaş Politikası

İşçi çalıştırma yaşının tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış olan “Çocuk ve Genç İşçilerin çalıştırılması usul ve esasları hakkında yönetmelik” hükümleri dikkate alınmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda;

  1.  Çocuk ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.
  2. Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak olan hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.
  3. İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir.
  4. Şirketimizde 16 yaşını doldurmamış kişiler çalıştırılmaz.
  5. 18 yaşından küçük çalışanlar için velilerinden yazılı izin alınır.
  6. 16 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış genç işçiler vardiyalı işlerde çalıştırılmazlar.
  7. Yaş kontrolü işçilerin kimlik kartları üzerinde yazılı olan doğum tarihleri baz alınarak yıl, ay ve gün hesabı ile yapılır.